ออกแบบผลิตภัณฑ์

1 Views

  พฤหัสที่ 22 กันยายน 2565

ตัดกล่องตัวอย่างเราใช้โปรแกรม CAD ที่ทันสมัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการต่างๆ ของลูกค้า จนลูกค้าพึงพอใจทุกชิ้นงานก่อนที่จะนำไปสู่
กระบวนการผลิต