การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

1 Views

  พฤหัสที่ 22 กันยายน 2565

เราสามารถช่วยเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าไว้ในคลังสินค้าที่มีการดูแลรักษาอย่างดีและจัดส่งให้ตรงตามแผนของลูกค้า