กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (ลอน B หรือ ลอน C)

A011
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวน :

นิยมใช้บรรจุสินค้าทั่วไปที่มีน้ำหนักปานกลาง และนิยมนําไป ผลิตเป็นแผ่นรอง แผ่นกั้น แผ่นข้าง กรอบเสริม และกล่องไร้ฝา

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 53/1370 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120