กล่องอัจฉริยะ System Box

A004
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวน :

เป็นการผสมผสานข้อดีของกล่อง RSC กับกล่องไดคัทเข้าด้วยกัน โดยทำการออกแบบกล่องไดคัทที่ทำจากกระดาษลูกฟูกแผ่นเดียว กล่องประเภทนี้ต้องใช้ ความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เพื่อให้สามารถ บรรจุสินค้าที่ไม่ได้มีรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือสินค้าที่ต้องการบรรจุหลายชิ้นส่วนในกล่องเดียวกัน นิยมบรรจุ สินค้าส่งออก เนื่องจากภายในกล่องมีการออกแบบให้พอดีกับสินค้า

รายการที่เกี่ยวข้อง

MAP


Address: 53/1370 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120